Antoniegaarde

 

De Stad 


Antoniuskwartier

Antoniuspoort

Antonie Bastion

Antoniebrug

Antoniushekel

Antoniuskapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1951 werd er een plan gemaakt om achter de gevel van de Antoniuskapel op het door de tweede wereldoorlog zo zwaar geteisterde en volkomen uitgebrande terrein aan de Zuid Willemsvaart een modern onderkomen voor ouderen te bouwen met kapel. De aanbesteding vond plaats begin 1955. Het gebouw was ontworpen door de architecten N. van der Laan en W. Hansen. Op 25 aug. 1955 werd de eerste steen gelegd en op 24 juli 1958 werd het bejaardencentrum geopend door burgemeester H.Loeff. Antoniegaarde was een voorbeeld van ‘Bossche School’ Architectuur.
De naam Antoniegaarde werd ontleend aan de ‘Antonisborgcht’ de nooit afgebouwde burcht van Hertog Antoon die bij het bastion had gestaan en aan de ‘warmoezeniers’ ( tuinders) die ook hier in de buurt hun tuinderijen of ‘gaerden’ hadden.
Bijna zeshonderd jaar eerder had hier dicht in de buurt, in de Diepstraat ook al een ‘Gasthuis’ gestaan met de naam ‘St. Antonisgasthuis’ het was gesticht door Jan Teunis Vinschot in het jaar 1361. Het was bestemd voor ‘zes arme vrouwen van welke één meesteres van dit gasthuis zoude zijn.’ Er waren acht bedsteden voor arme reizigers voor één of ten hoogste twee nachten. Voor de bewoners van Antoniegaarde was op een langer verblijf gerekend. In 1975 werd het gebouw intern totaal verbouwd. In, Achter de Roskam, de Diepstraat en in de Windmolenbergstraat werden bovendien ook nog eens een dertigtal woningen gesloopt t.b.v. een bejaardenflat. Al gauw komt men tot de ontdekking dat de aanpassingen niet voldoende zijn geweest en besluit men tot een algehele grootschalige verbouwing van het gehele complex. In maart 1994 besluit men al tot sluiting. Daadwerkelijk wordt het complex op 1 jan. 1996 gesloten en is het de bedoeling dat het tegen het einde van 1998 volkomen vernieuwd zal worden opgeleverd, plaats biedend aan 150 ouderen, uitgaande van de modernste opvattingen over ouderenzorg.
Vóór de verbouwing wordt dringend geadviseerd om: ‘gezien de architectonische en stedebouwkundige waarde van het complex, het hoofdgebouw, de nieuwe kapel en de bebouwing rondom de binnenplaats te handhaven’. Uiteraard moet ook de gevel van de oude kapel als beschermd monument behouden blijven.
Op 21 aug. 1996 komen er weer nieuwe plannen. Renovatie blijkt te duur. De eerdere bevindingen dat een groot deel behouden moet blijven omdat dat van grote architectonische en bouwkundige waarde zou zijn worden van tafel geveegd.
Er komt een nieuwbouwplan door De Graaf, Koeman en van Loon architekten bv. voor de nieuwbouw van 148 zorgwoningen. Ook de nieuwe kapel zal worden gesloopt. In dec. 2000 start de fa. Barten met de sloop. In 2003 wordt het nieuwe Antoniegaarde opgeleverd.
zie onderstaande foto’s